hiboost

Finansal Duran Varlık Edinimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi : –
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : –
Bildirim İçeriği
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 09.03.2021
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı : Hiboost Girişim Teknoloji Geliştirme ve Yönetim Anonim Şirketi
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu : Girişim, Yönetim Danışmanlığı
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi : 5.000.000
Edinim Yöntemi : Kuruluşta Pay Sahipliği
İşlemin Tamamlandığı Tarih : 22.03.2021
Edinme Koşulları : Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları :
Edinilen Payların Nominal Tutarı : 5.000.000,00 TL
Beher Payın Alış Fiyatı : 1,00 TL
Toplam Tutar : 5.000.000,00 TL
Edinilen Payların Finansal Duran 

Varlığın Sermayesine Oranı (%)

: %100
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların 

Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)

: –
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa

 Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı

: –
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı : –
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine 

Göre İlişkili Taraf mıdır?

: Evet
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği : Ana Şirket
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi : –
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi : –
Değerleme Raporu Düzenlendi mi? : –
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni : –
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası : –
Değerleme Raporunu Hazırlayan : –
Değerleme Kuruluşunun Unvanı : –
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun 

Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi

: – 
Açıklamalar
Şirketimizin 09.03.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile;

Faaliyet konusu; Girişim, Yönetim Danışmanlığı olan Hiboost Girişim Teknoloji Geliştirme ve Yönetim Anonim Şirketi’nin (“Hiboost”) 1 TL nominal nominal değerli 5.000.000 adet pay ve 5.000.000 TL sermaye ile kuruluşuna karar verilmiş, kuruluş işlemleri 22.03.2021 tarihinde tamamlanmıştır.

Pay sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunarız.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Aposto!

Finansal Duran Varlık Edinimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi : –
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 10.06.2021
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı : Aposto Teknoloji ve Medya Anonim Şirketi
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu : Teknoloji ve Elektronik Medya
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi : 59.572 TL
Edinim Yöntemi : Satın Alma (Purchase)
İşlemin Tamamlandığı Tarih : 05.07.2021
Edinme Koşulları : Peşin (Cash)  
Vadeli ise Koşulları : –
Edinilen Payların Nominal Tutarı : 5.009
Beher Payın Alış Fiyatı : 206,23 TL
Toplam Tutar : 1.033.020 TL
Edinilen Payların Finansal Duran 

Varlığın Sermayesine Oranı (%)

: %6,42
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların 

Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)

: %6,42
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa

 Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı

: Yapılmayacak
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı :
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine 

Göre İlişkili Taraf mıdır?

: Hayır
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği : Yoktur
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi : 10.06.2021
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi : Pazarlık Usulü
Değerleme Raporu Düzenlendi mi? : Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni : Satın alma bedeli pazarlık usulü ile belirlenmiştir.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası : –
Değerleme Raporunu Hazırlayan : –
Değerleme Kuruluşunun Unvanı : –
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun 

Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi

: –
Açıklamalar
Şirketimizin 10.06.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile;

Faaliyet konusu; Teknoloji ve Elektronik Medya olan Aposto Teknoloji ve Medya Anonim Şirketi’nin (“Aposto”) 78.063 TL olan sermayesinin %6.42’üne tekabül eden 1 TL nominal değerli 5009 adet D grubu paylarının toplam 120.000 USD karşılığı 1.033.020  TL bedel ile satın alınmasına karar verilmiş, Aposto’un 10.06.2021 tarihinde gerçekleşen Olağanüstü Genel Kurul’unda iş bu satın alma işlemi onaylanmıştır. Satın alma tutarı 10.06.2021 tarihinde  ödenmiş olup, 10.06.2021 tarihli Aposto Olağanüstü Genel Kurul kararlarının tescil edilmesi ile tamamlanmıştır.

Pay sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunarız.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

helo!

Finansal Duran Varlık Edinimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi : –
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 07.06.2021
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı : Helo Teknoloji Girişim Yönetim Danışmanlığı Anonim Şirketi
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu : Girişim Yönetim Danışmanlığı
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi : 50.000 TL
Edinim Yöntemi : Satın Alma (Purchase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih : 15.06.2021
Edinme Koşulları : Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları : –
Edinilen Payların Nominal Tutarı : 40.000,00 TL
Beher Payın Alış Fiyatı : 30,00 TL
Toplam Tutar : 1.200.000,00 TL
Edinilen Payların Finansal Duran

Varlığın Sermayesine Oranı (%)

 

: %40

Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların

Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)

 

: %40

Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa

Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı

 

: Yapılmayacak

Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı :
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine

Göre İlişkili Taraf mıdır?

 

: Hayır (No)

Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği : Yatırımcı
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi : 08.06.2021
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi : Pazarlık Usulü
Değerleme Raporu Düzenlendi mi? : Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni : Satın alma bedeli pazarlık usulü ile belirlenmiştir.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası : –
Değerleme Raporunu Hazırlayan : –
Değerleme Kuruluşunun Unvanı : –
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun

Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi

 

: –

 

Açıklamalar

 

Şirketimizin 07.06.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile;

Faaliyet konusu; Girişim Yönetim Danışmanlığı olan Helo Teknoloji Girişim Yönetim Danışmanlığı Anonim Şirketi ‘nin (“Helo”) 100.000 TL olan sermayesinin %40’ına tekabül eden 40.000 TL nominal değerli 40.000 adet B grubu paylarının toplam 1.200.000 TL bedel ile satın alınmasına karar verilmiş, Helo’nun 08.06.2021 tarihinde gerçekleşen Genel Kurul’unda iş bu satın alma işlemi onaylanmıştır. Satın alma tutarı 08.06.2021 tarihinde  ödenmiş olup, 08.06.2021 tarihli Helo Genel Kurul kararlarının 15.06.2021 tarihinde tescil edilmesi ile satın alma süreci tamamlanmıştır.

Pay sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunarız.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

HOP!

Finansal Duran Varlık Edinimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi : –
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 18.05.2021
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı : Hop Teknoloji Anonim Şirketi
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu : Özel araçları temin etmek, kiralamak veya kiraya vermek
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi : 100.000 TL
Edinim Yöntemi : Sermaye Artırımı Yoluyla Edinim (Capital Increase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih : 21.05.2021
Edinme Koşulları : Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları : –
Edinilen Payların Nominal Tutarı : 101.250,00 TL
Beher Payın Alış Fiyatı : 1,00 TL
Toplam Tutar : 996.192,00 TL
Edinilen Payların Finansal Duran

Varlığın Sermayesine Oranı (%)

 

: %3

Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların

Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)

 

: %3

Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa

Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı

 

: Yapılmayacak

Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı : –
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine

Göre İlişkili Taraf mıdır?

 

: Hayır (No)

Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği : Yatırımcı
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi : 18.05.2021
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi : Pazarlık Usulü
Değerleme Raporu Düzenlendi mi? : Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni : Satın alma bedeli pazarlık usulü ile belirlenmiştir.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası : –
Değerleme Raporunu Hazırlayan : –
Değerleme Kuruluşunun Unvanı : –
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun

Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi

 

: –

 

Açıklamalar

 

Şirketimizin 18.05.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile;

Faaliyet konusu; özel araçları temin etmek, kiralamak veya kiraya vermek olan Hop Teknoloji A.Ş.’nin (“Hop”) 3.375.000 TL olan sermayesinin %3’üne tekabül eden 101.250,00TL nominal değerli 101.250 adet B grubu paylarının toplam 120.000 USD karşılığı 996.192 TL bedel ile satın alınmasına karar verilmiş, Hop’un 18.05.2021 tarihinde gerçekleşen Olağanüstü Genel Kurul’unda iş bu satın alma işlemi onaylanmıştır. Satın alma tutarı 20.05.2021 tarihinde  ödenmiş olup, 18.05.2021 tarihli Hop Olağanüstü Genel Kurul kararlarının tescil edilmesi ile satın alma süreci tamamlanmış olacaktır.

Pay sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunarız.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

 

Insumo

Finansal Duran Varlık Edinimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi : –
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır
Bildirim İçeriği
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 14.07.2021
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı : Insumo Inc.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu : Kişisel üretkenlik optimizasyonu hizmetleri
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi : –
Edinim Yöntemi : Diğer
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih : 14.07.2021
Edinme Koşulları : Peşin (cash)
Vadeli ise Koşulları : –
Edinilen Payların Nominal Tutarı : –
Beher Payın Alış Fiyatı : –
Toplam Tutar : 20.000 ABD Doları
Edinilen Payların Finansal Duran 

Varlığın Sermayesine Oranı (%)

: %1
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların 

Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)

: %1
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa

 Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı

: –
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı : –
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine 

Göre İlişkili Taraf mıdır?

: Hayır
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği : Yatırımcı
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi : 14.07.2021
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi : Pazarlık Usulü
Değerleme Raporu Düzenlendi mi? : Düzenlenmedi
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni : Yatırım bedeli pazarlık usulü ile belirlenmiştir.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası : –
Değerleme Raporunu Hazırlayan : –
Değerleme Kuruluşunun Unvanı : –
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun 

Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi

: –
Açıklamalar
Şirketimizin 14.07.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile ABD’de kurulu, faaliyet konusu kişisel üretkenlik optimizasyonu hizmetleri olan Insumo Inc unvanlı şirkete “SAFE: Simple Agreement for Future Equity” hisseye dönüştürülebilir yatırım sözleşmesi çerçevesinde 20.000 ABD Doları tutarında yatırım yapılmıştır.

Söz konusu 20.000 ABD Doları tutarındaki ödeme 14.07.2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

 

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Robomotion

Finansal Duran Varlık Edinimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi : –
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 07.06.2021
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı : Robomotıon Yazılım ve Otomasyon Sistemleri Anonim Şirketi
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu : Robotik Süreç Otomasyonu
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi : 55.560,00 TL
Edinim Yöntemi : Satın Alma (Purchase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih : 21.06.2021
Edinme Koşulları : Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları :
Edinilen Payların Nominal Tutarı : 1.315,00 TL
Beher Payın Alış Fiyatı : 152,09 TL
Toplam Tutar : 200.000,00 TL
Edinilen Payların Finansal Duran

Varlığın Sermayesine Oranı (%)

 

: %2

Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların

Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)

 

: %2

 

Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa

Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı

 

: Yapılmayacak

Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı :
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine

Göre İlişkili Taraf mıdır?

 

: –

Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği : Yatırımcı
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi : 08.06.2021
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi : Pazarlık Usulü
Değerleme Raporu Düzenlendi mi? : Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni : Satın alma bedeli pazarlık usulü ile belirlenmiştir.

 

Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası : –
Değerleme Raporunu Hazırlayan : –
Değerleme Kuruluşunun Unvanı : –
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun

Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi

 

: –

 

Açıklamalar

 

Şirketimizin 07.06.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile;

Faaliyet konusu; Robotik Süreç Otomasyonu olan Robomotıon Yazılım ve Otomasyon Sistemleri Anonim Şirketi ‘nin (“Robomotıon”) 65.750 TL olan sermayesinin %2’sine tekabül eden 1.315 TL nominal değerli 1.315 adet C grubu paylarının toplam 200.000 TL bedel ile satın alınmasına karar verilmiş, Robomotıon’un 08.06.2021 tarihinde gerçekleşen Olağanüstü Genel Kurul’unda iş bu satın alma işlemi onaylanmıştır. Satın alma tutarı 08.06.2021 tarihinde  ödenmiş olup, 08.06.2021 tarihli Robomotıon Olağanüstü Genel Kurul kararlarının tescil edilmesi ile satın alma süreci tamamlanmış olacaktır.

Pay sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunarız.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

 

VRLab

Finansal Duran Varlık Edinimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi : –
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 15.04.2021
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı : VRLAB Academy Yazılım Anonim Şirketi
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu : Bilgisayar, Yazılım, Elektronik ve Telekomunikasyon Donanımlarının ve Diğer Büro Ekipmanlarının Bir Ücret veya Sözleşmeye Dayalı Olarak Toptan Satışını Yapan Aracılar
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi : 666.666,00 TL
Edinim Yöntemi : Satın Alma (Purchase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih : 28.05.2021
Edinme Koşulları : Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları : –
Edinilen Payların Nominal Tutarı : 22.223,00 TL
Beher Payın Alış Fiyatı : 4.48 USD
Toplam Tutar : 100.000 USD
Edinilen Payların Finansal Duran

Varlığın Sermayesine Oranı (%)

 

: %3.333

Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların

Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)

 

: %3.333

Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa

Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı

 

: Yapılmayacak

Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı :
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine

Göre İlişkili Taraf mıdır?

 

: Hayır

Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği : Yatırımcı
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi : 15.04.2021
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi : Pazarlık Usulü
Değerleme Raporu Düzenlendi mi? : Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni : Satın alma bedeli pazarlık usulü ile belirlenmiştir
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası : –
Değerleme Raporunu Hazırlayan : –
Değerleme Kuruluşunun Unvanı : –
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun

Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi

 

: –

 

Açıklamalar

 

Şirketimizin 15.04.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile;

Faaliyet konusu; Bilgisayar, Yazılım, Elektronik ve Telekomünikasyon Donanımlarının ve Diğer Büro Ekipmanlarının Bir Ücret veya Sözleşmeye Dayalı Olarak Toptan Satışını Yapan Aracılar olan VRLAB Academy Yazılım Anonim Şirketi’nin (“VrLab”) 666.666 TL olan sermayesinin %3.333’üne tekabül eden 22.223 TL nominal değerli 22.223 adet B grubu paylarının toplam 100.000 USD karşılığı satın alınmasına karar verilmiş,VRLAB’in 15.04.2021 tarihinde gerçekleşen Olağanüstü Genel Kurul’unda iş bu satın alma işlemi onaylanmıştır. Satın alma tutarı 15.04.2021 tarihinde  ödenmiş olup, 15.04.2021 tarihli VRLAB Olağanüstü Genel Kurul kararlarının tescil edilmesi ile satın alma süreci tamamlanmış olacaktır.

Pay sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunarız.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.