hiboost

Finansal Duran Varlık Edinimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi : –
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : –
Bildirim İçeriği
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 09.03.2021
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı : Hiboost Girişim Teknoloji Geliştirme ve Yönetim Anonim Şirketi
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu : Girişim, Yönetim Danışmanlığı
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi : 5.000.000
Edinim Yöntemi : Kuruluşta Pay Sahipliği
İşlemin Tamamlandığı Tarih : 22.03.2021
Edinme Koşulları : Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları :
Edinilen Payların Nominal Tutarı : 5.000.000,00 TL
Beher Payın Alış Fiyatı : 1,00 TL
Toplam Tutar : 5.000.000,00 TL
Edinilen Payların Finansal Duran 

Varlığın Sermayesine Oranı (%)

: %100
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların 

Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)

: –
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa

 Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı

: –
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı : –
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine 

Göre İlişkili Taraf mıdır?

: Evet
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği : Ana Şirket
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi : –
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi : –
Değerleme Raporu Düzenlendi mi? : –
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni : –
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası : –
Değerleme Raporunu Hazırlayan : –
Değerleme Kuruluşunun Unvanı : –
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun 

Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi

: – 
Açıklamalar
Şirketimizin 09.03.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile;

Faaliyet konusu; Girişim, Yönetim Danışmanlığı olan Hiboost Girişim Teknoloji Geliştirme ve Yönetim Anonim Şirketi’nin (“Hiboost”) 1 TL nominal nominal değerli 5.000.000 adet pay ve 5.000.000 TL sermaye ile kuruluşuna karar verilmiş, kuruluş işlemleri 22.03.2021 tarihinde tamamlanmıştır.

Pay sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunarız.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

VRLab

Finansal Duran Varlık Edinimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi : –
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 15.04.2021
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı : VRLAB Academy Yazılım Anonim Şirketi
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu : Bilgisayar, Yazılım, Elektronik ve Telekomunikasyon Donanımlarının ve Diğer Büro Ekipmanlarının Bir Ücret veya Sözleşmeye Dayalı Olarak Toptan Satışını Yapan Aracılar
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi : 666.666,00 TL
Edinim Yöntemi : Satın Alma (Purchase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih : 28.05.2021
Edinme Koşulları : Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları : –
Edinilen Payların Nominal Tutarı : 22.223,00 TL
Beher Payın Alış Fiyatı : 4.48 USD
Toplam Tutar : 100.000 USD
Edinilen Payların Finansal Duran

Varlığın Sermayesine Oranı (%)

 

: %3.333

Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların

Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)

 

: %3.333

Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa

Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı

 

: Yapılmayacak

Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı :
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine

Göre İlişkili Taraf mıdır?

 

: Hayır

Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği : Yatırımcı
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi : 15.04.2021
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi : Pazarlık Usulü
Değerleme Raporu Düzenlendi mi? : Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni : Satın alma bedeli pazarlık usulü ile belirlenmiştir
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası : –
Değerleme Raporunu Hazırlayan : –
Değerleme Kuruluşunun Unvanı : –
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun

Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi

 

: –

 

Açıklamalar

 

Şirketimizin 15.04.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile;

Faaliyet konusu; Bilgisayar, Yazılım, Elektronik ve Telekomünikasyon Donanımlarının ve Diğer Büro Ekipmanlarının Bir Ücret veya Sözleşmeye Dayalı Olarak Toptan Satışını Yapan Aracılar olan VRLAB Academy Yazılım Anonim Şirketi’nin (“VrLab”) 666.666 TL olan sermayesinin %3.333’üne tekabül eden 22.223 TL nominal değerli 22.223 adet B grubu paylarının toplam 100.000 USD karşılığı satın alınmasına karar verilmiş,VRLAB’in 15.04.2021 tarihinde gerçekleşen Olağanüstü Genel Kurul’unda iş bu satın alma işlemi onaylanmıştır. Satın alma tutarı 15.04.2021 tarihinde  ödenmiş olup, 15.04.2021 tarihli VRLAB Olağanüstü Genel Kurul kararlarının tescil edilmesi ile satın alma süreci tamamlanmış olacaktır.

Pay sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunarız.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

 

HOP!

Finansal Duran Varlık Edinimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi : –
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 18.05.2021
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı : Hop Teknoloji Anonim Şirketi
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu : Özel araçları temin etmek, kiralamak veya kiraya vermek
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi : 100.000 TL
Edinim Yöntemi : Sermaye Artırımı Yoluyla Edinim (Capital Increase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih : 21.05.2021
Edinme Koşulları : Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları : –
Edinilen Payların Nominal Tutarı : 101.250,00 TL
Beher Payın Alış Fiyatı : 1,00 TL
Toplam Tutar : 996.192,00 TL
Edinilen Payların Finansal Duran

Varlığın Sermayesine Oranı (%)

 

: %3

Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların

Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)

 

: %3

Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa

Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı

 

: Yapılmayacak

Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı : –
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine

Göre İlişkili Taraf mıdır?

 

: Hayır (No)

Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği : Yatırımcı
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi : 18.05.2021
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi : Pazarlık Usulü
Değerleme Raporu Düzenlendi mi? : Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni : Satın alma bedeli pazarlık usulü ile belirlenmiştir.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası : –
Değerleme Raporunu Hazırlayan : –
Değerleme Kuruluşunun Unvanı : –
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun

Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi

 

: –

 

Açıklamalar

 

Şirketimizin 18.05.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile;

Faaliyet konusu; özel araçları temin etmek, kiralamak veya kiraya vermek olan Hop Teknoloji A.Ş.’nin (“Hop”) 3.375.000 TL olan sermayesinin %3’üne tekabül eden 101.250,00TL nominal değerli 101.250 adet B grubu paylarının toplam 120.000 USD karşılığı 996.192 TL bedel ile satın alınmasına karar verilmiş, Hop’un 18.05.2021 tarihinde gerçekleşen Olağanüstü Genel Kurul’unda iş bu satın alma işlemi onaylanmıştır. Satın alma tutarı 20.05.2021 tarihinde  ödenmiş olup, 18.05.2021 tarihli Hop Olağanüstü Genel Kurul kararlarının tescil edilmesi ile satın alma süreci tamamlanmış olacaktır.

Pay sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunarız.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Robomotion

Finansal Duran Varlık Edinimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi : –
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 07.06.2021
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı : Robomotıon Yazılım ve Otomasyon Sistemleri Anonim Şirketi
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu : Robotik Süreç Otomasyonu
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi : 55.560,00 TL
Edinim Yöntemi : Satın Alma (Purchase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih : 21.06.2021
Edinme Koşulları : Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları :
Edinilen Payların Nominal Tutarı : 1.315,00 TL
Beher Payın Alış Fiyatı : 152,09 TL
Toplam Tutar : 200.000,00 TL
Edinilen Payların Finansal Duran

Varlığın Sermayesine Oranı (%)

 

: %2

Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların

Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)

 

: %2

 

Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa

Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı

 

: Yapılmayacak

Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı :
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine

Göre İlişkili Taraf mıdır?

 

: –

Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği : Yatırımcı
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi : 08.06.2021
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi : Pazarlık Usulü
Değerleme Raporu Düzenlendi mi? : Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni : Satın alma bedeli pazarlık usulü ile belirlenmiştir.

 

Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası : –
Değerleme Raporunu Hazırlayan : –
Değerleme Kuruluşunun Unvanı : –
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun

Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi

 

: –

 

Açıklamalar

 

Şirketimizin 07.06.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile;

Faaliyet konusu; Robotik Süreç Otomasyonu olan Robomotıon Yazılım ve Otomasyon Sistemleri Anonim Şirketi ‘nin (“Robomotıon”) 65.750 TL olan sermayesinin %2’sine tekabül eden 1.315 TL nominal değerli 1.315 adet C grubu paylarının toplam 200.000 TL bedel ile satın alınmasına karar verilmiş, Robomotıon’un 08.06.2021 tarihinde gerçekleşen Olağanüstü Genel Kurul’unda iş bu satın alma işlemi onaylanmıştır. Satın alma tutarı 08.06.2021 tarihinde  ödenmiş olup, 08.06.2021 tarihli Robomotıon Olağanüstü Genel Kurul kararlarının tescil edilmesi ile satın alma süreci tamamlanmış olacaktır.

Pay sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunarız.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Aposto!

Finansal Duran Varlık Edinimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi : –
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 10.06.2021
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı : Aposto Teknoloji ve Medya Anonim Şirketi
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu : Teknoloji ve Elektronik Medya
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi : 59.572 TL
Edinim Yöntemi : Satın Alma (Purchase)
İşlemin Tamamlandığı Tarih : 05.07.2021
Edinme Koşulları : Peşin (Cash)  
Vadeli ise Koşulları : –
Edinilen Payların Nominal Tutarı : 5.009
Beher Payın Alış Fiyatı : 206,23 TL
Toplam Tutar : 1.033.020 TL
Edinilen Payların Finansal Duran 

Varlığın Sermayesine Oranı (%)

: %6,42
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların 

Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)

: %6,42
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa

 Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı

: Yapılmayacak
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı :
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine 

Göre İlişkili Taraf mıdır?

: Hayır
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği : Yoktur
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi : 10.06.2021
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi : Pazarlık Usulü
Değerleme Raporu Düzenlendi mi? : Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni : Satın alma bedeli pazarlık usulü ile belirlenmiştir.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası : –
Değerleme Raporunu Hazırlayan : –
Değerleme Kuruluşunun Unvanı : –
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun 

Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi

: –
Açıklamalar
Şirketimizin 10.06.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile;

Faaliyet konusu; Teknoloji ve Elektronik Medya olan Aposto Teknoloji ve Medya Anonim Şirketi’nin (“Aposto”) 78.063 TL olan sermayesinin %6.42’üne tekabül eden 1 TL nominal değerli 5009 adet D grubu paylarının toplam 120.000 USD karşılığı 1.033.020  TL bedel ile satın alınmasına karar verilmiş, Aposto’un 10.06.2021 tarihinde gerçekleşen Olağanüstü Genel Kurul’unda iş bu satın alma işlemi onaylanmıştır. Satın alma tutarı 10.06.2021 tarihinde  ödenmiş olup, 10.06.2021 tarihli Aposto Olağanüstü Genel Kurul kararlarının tescil edilmesi ile tamamlanmıştır.

Pay sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunarız.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Insumo

Finansal Duran Varlık Edinimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi : –
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır
Bildirim İçeriği
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 14.07.2021
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı : Insumo Inc.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu : Kişisel üretkenlik optimizasyonu hizmetleri
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi : –
Edinim Yöntemi : Diğer
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih : 14.07.2021
Edinme Koşulları : Peşin (cash)
Vadeli ise Koşulları : –
Edinilen Payların Nominal Tutarı : –
Beher Payın Alış Fiyatı : –
Toplam Tutar : 20.000 ABD Doları
Edinilen Payların Finansal Duran 

Varlığın Sermayesine Oranı (%)

: %1
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların 

Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)

: %1
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa

 Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı

: –
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı : –
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine 

Göre İlişkili Taraf mıdır?

: Hayır
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği : Yatırımcı
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi : 14.07.2021
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi : Pazarlık Usulü
Değerleme Raporu Düzenlendi mi? : Düzenlenmedi
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni : Yatırım bedeli pazarlık usulü ile belirlenmiştir.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası : –
Değerleme Raporunu Hazırlayan : –
Değerleme Kuruluşunun Unvanı : –
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun 

Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi

: –
Açıklamalar
Şirketimizin 14.07.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile ABD’de kurulu, faaliyet konusu kişisel üretkenlik optimizasyonu hizmetleri olan Insumo Inc unvanlı şirkete “SAFE: Simple Agreement for Future Equity” hisseye dönüştürülebilir yatırım sözleşmesi çerçevesinde 20.000 ABD Doları tutarında yatırım yapılmıştır.

Söz konusu 20.000 ABD Doları tutarındaki ödeme 14.07.2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir. 

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Insumo Ek Yatırım

Finansal Duran Varlık Edinimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır
Bildirim İçeriği
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 11.04.2022
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı : Insumo Inc.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu : Kişisel üretkenlik optimizasyonu hizmetleri
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi : –
Edinim Yöntemi : Diğer
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih : 12.04.2022
Edinme Koşulları : Peşin (cash)
Vadeli ise Koşulları : –
Edinilen Payların Nominal Tutarı : –
Beher Payın Alış Fiyatı : –
Toplam Tutar : 20.000 ABD Doları
Edinilen Payların Finansal Duran 

Varlığın Sermayesine Oranı (%)

: %0,74
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların 

Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)

: %1,74
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa

 Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı

: –
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı : –
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine 

Göre İlişkili Taraf mıdır?

: Evet
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği : Yatırımcı/ortak
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi : 11.04.2022
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi : Pazarlık Usulü
Değerleme Raporu Düzenlendi mi? : Düzenlenmedi
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni : Yatırım bedeli pazarlık usulü ile belirlenmiştir.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası : –
Değerleme Raporunu Hazırlayan : –
Değerleme Kuruluşunun Unvanı : –
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun 

Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi

: –
Açıklamalar
Şirketimizin 11.04.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile ABD’de kurulu, faaliyet konusu kişisel üretkenlik optimizasyonu hizmetleri olan Insumo Inc unvanlı şirkete “SAFE: Simple Agreement for Future Equity” hisseye dönüştürülebilir yatırım sözleşmesi çerçevesinde 20.000 ABD Doları tutarında ek yatırım yapılmıştır.

Söz konusu 20.000 ABD Doları tutarındaki ek ödeme 12.04.2022 tarihinde gerçekleştirilmiştir. 

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

V-Count

Finansal Duran Varlık Edinimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi : –
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır
Bildirim İçeriği
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 20.12.2021
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı : V-Count Teknoloji Anonim Şirketi
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu : Yüksek doğruluk ile video işleme çözümlerine sahip yeni nesil sensör teknolojileri
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi : 922.722
Edinim Yöntemi : Satın alma (Purchase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih : 20.12.2021
Edinme Koşulları : Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları : –
Edinilen Payların Nominal Tutarı : 1 TL
Beher Payın Alış Fiyatı : 20.4 USD
Toplam Tutar : 100.003 USD
Edinilen Payların Finansal Duran

Varlığın Sermayesine Oranı (%)

 

: 0,53

Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların

Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)

 

:0,53

Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa

Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı

 

: –

Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı : –
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine

Göre İlişkili Taraf mıdır?

 

: Hayır

Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği : Yatırımcı
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi : 20.12.2021
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi : Pazarlık Usulü
Değerleme Raporu Düzenlendi mi? : Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni : Satın alma bedeli pazarlık usulü ile belirlenmiştir.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası : –
Değerleme Raporunu Hazırlayan : –
Değerleme Kuruluşunun Unvanı : –
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun

Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi

 

: –

 

Açıklamalar
Şirketimizin 20.12.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile;

Faaliyet konusu; Yüksek doğruluk ile video işleme çözümlerine sahip yeni nesil sensör teknolojileri olan V-Count Teknoloji Anonim Şirketi’nin (“V-Count”) 922.722 TL olan sermayesinin %0.53’üne tekabül eden 1 TL nominal değerli 4881 adet F grubu paylarının toplam 100.003 USD bedel ile satın alınmasına karar verilmiş, V-Count’un 20.12.2021 tarihinde gerçekleşen Olağanüstü Genel Kurul’unda iş bu satın alma işlemi onaylanmıştır. Satın alma tutarı 22.12.2021 tarihinde ödenmiş olup, 20.12.2021 tarihli V-Count Olağanüstü Genel Kurul kararlarının tescil edilmesi ile satın alma süreci tamamlanmıştır.

Pay sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunarız.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Producter

Finansal Duran Varlık Edinimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi : –
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : –
Bildirim İçeriği
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 08.03.2022
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı : Producter Yazılım Tasarım ve Danışmanlık Hizmetleri Anonim Şirketi
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu : Ürün Yönetimi ve Yazılım Geliştirme Faaliyetleri
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi : 54.954
Edinim Yöntemi : Satın alma
İşlemin Tamamlandığı Tarih : 23.03.2022
Edinme Koşulları : Peşin (cash)
Vadeli ise Koşulları : –
Edinilen Payların Nominal Tutarı : 1.00 TL
Beher Payın Alış Fiyatı : 433.89,00 TL
Toplam Tutar : 715.060 TL
Edinilen Payların Finansal Duran

Varlığın Sermayesine Oranı (%)

 

: %3

Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların

Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)

 

: %3

Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa

Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı

 

: –

Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı : –
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine

Göre İlişkili Taraf mıdır?

 

: Hayır

Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği : Yatırımcı
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi : 08.03.2022
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi : Pazarlık Usulü
Değerleme Raporu Düzenlendi mi? : –
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni : Bedel, pazarlık usulü ile belirlenmiştir.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası : –
Değerleme Raporunu Hazırlayan : –
Değerleme Kuruluşunun Unvanı : –
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun

Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi

 

: –

 

Açıklamalar
Şirketimizin 08.03.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile;

Faaliyet konusu; Ürün Yönetimi ve Yazılım Geliştirme olan Producter Yazılım Tasarım ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.’nin (“Producter”) 50.000 TL olan sermayesinin %3’üne tekabül eden 1.648 TL nominal değerli 1648 adet C grubu paylarının toplam 715,060 TL bedel ile satın alınmasına karar verilmiş, Producter’in 08.03.2022 tarihinde gerçekleşen Olağanüstü Genel Kurul’unda iş bu satın alma işlemi onaylanmıştır. Satın alma tutarı 09.03.2022 tarihinde ödenmiş olup, 08.03.2022 tarihli Producter Olağanüstü Genel Kurul kararlarının tescil edilmesi ile satın alma süreci tamamlanmıştır.

Pay sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunarız.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

iyi yaşa.

Finansal Duran Varlık Edinimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi : –
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : –
Bildirim İçeriği
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 07.04.2022
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı : İyi Yaşa Eğitim ve Sportif Faaliyetler Anonim Şirketi
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu : Zindelik (wellness)
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi : 58.940 TL
Edinim Yöntemi : Satın alma
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih : 11.05.2022
Edinme Koşulları : Peşin (cash)
Vadeli ise Koşulları : –
Edinilen Payların Nominal Tutarı : 590,00 TL
Beher Payın Alış Fiyatı : 749,21 TL
Toplam Tutar : 442.036,5 TL
Edinilen Payların Finansal Duran

Varlığın Sermayesine Oranı (%)

 

: %1

Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların

Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)

 

: %1

Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa

Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı

 

: –

Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı : –
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine

Göre İlişkili Taraf mıdır?

 

: Hayır

Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği : Yatırımcı
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi : 08.04.2022
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi : Pazarlık usulü
Değerleme Raporu Düzenlendi mi? : –
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni : –
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası : –
Değerleme Raporunu Hazırlayan : –
Değerleme Kuruluşunun Unvanı : –
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun

Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi

 

:

 

Açıklamalar
Şirketimizin 07.04.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile;

Faaliyet konusu Zindelik (wellness) olan İyi Yaşa Eğitim ve Sportif Faaliyetler Anonim Şirketi’nin (“İyi Yaşa”) 58.940 olan sermayesinin %1’ine tekabül eden 590,00 TL nominal değerli 590 adet B grubu paylarının toplam 442.036,5 TL bedel ile satın alınmasına karar verilmiş, İyi Yaşa’nın 07.04.2022 tarihinde gerçekleşen Olağanüstü Genel Kurul’unda iş bu satın alma işlemi onaylanmıştır. Satın alma tutarı 08.04.2022 tarihinde ödenmiş olup, 07.04.2022 tarihli İyi Yaşa Olağanüstü Genel Kurul kararlarının tescil edilmesi ile satın alma süreci tamamlanmıştır.

Pay sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunarız.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Evimdeki Psikolog

Finansal Duran Varlık Edinimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi : –
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır
Bildirim İçeriği
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 11.03.2022
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı : Destek Her Yerde Bilişim Anonim Şirketi
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu : Çevirim içi psikolojik danışmanlık hizmetleri
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi : 63.457 TL
Edinim Yöntemi : Satın alma
İşlemin Tamamlandığı Tarih : 18.03.2022
Edinme Koşulları : Peşin (cash)
Vadeli ise Koşulları : –
Edinilen Payların Nominal Tutarı : 1.00 TL
Beher Payın Alış Fiyatı : 787.81,00 TL
Toplam Tutar : 1.500.000
Edinilen Payların Finansal Duran

Varlığın Sermayesine Oranı (%)

 

: %3

Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların

Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)

 

: %3

Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa

Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı

 

: –

Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı : –
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine

Göre İlişkili Taraf mıdır?

 

: Hayır

Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği : Yatırımcı
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi : 11.03.2022
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi : Pazarlık Usulü
Değerleme Raporu Düzenlendi mi? : –
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni : –
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası : –
Değerleme Raporunu Hazırlayan : –
Değerleme Kuruluşunun Unvanı : –
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun

Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi

 

: Pazarlık usulü ile belirlenmiştir.

 

Açıklamalar
Şirketimizin 11.03.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile;

Faaliyet konusu; çevirim içi psikolojik danışmanlık hizmetleri olan Destek Her Yerde Bilişim Anonim Şirketi’nin (“Evimdeki Psikolog”) 63.457 TL olan sermayesinin %3’üne tekabül eden 1.904,00 TL nominal değerli 1.904 adet D grubu paylarının toplam 1.500.000 TL bedel ile satın alınmasına karar verilmiş, Evimdeki Psikolog’un 11.03.2022 tarihinde gerçekleşen Olağan Genel Kurul’unda iş bu satın alma işlemi onaylanmıştır. Satın alma tutarı 11.03.2022 tarihinde ödenmiş olup, 11.03.2022 tarihli Evimdeki Psikolog Olağan Genel Kurul kararlarının tescil edilmesi ile satın alma süreci tamamlanmıştır.

Pay sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunarız.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Houston Bionics

Finansal Duran Varlık Edinimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi : –
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır
Bildirim İçeriği
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 03.11.2021
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı : Houston Bionics. Inc.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu : Felçi/inmeli hastalar için yapay zeka destekli peloton üretim ve satışı
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi : –
Edinim Yöntemi : Sözleşme Devri
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih : 05.11.2021
Edinme Koşulları : Peşin (cash)
Vadeli ise Koşulları : –
Edinilen Payların Nominal Tutarı : –
Beher Payın Alış Fiyatı : –
Toplam Tutar : 748.080 TL
Edinilen Payların Finansal Duran

Varlığın Sermayesine Oranı (%)

 

: %3.6

Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların

Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)

 

: %3.6

Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa

Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı

 

: –

Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı : Hiboost Girişim Teknoloji Geliştirme ve Yönetim Anonim Şirketi
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine

Göre İlişkili Taraf mıdır?

 

: Evet

Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği : Hakim Şirket/Bağlı Şirket
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi : 03.11.2021
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi : Pazarlık Usulü
Değerleme Raporu Düzenlendi mi? : –
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni : –
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası : –
Değerleme Raporunu Hazırlayan : –
Değerleme Kuruluşunun Unvanı : –
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun

Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi

 

: –

 

Açıklamalar
Şirketimizin 03.11.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile;

Faaliyet konusu; Felçi/inmeli hastalar için yapay zekâ destekli peloton üretim ve satışı olan Houston Bionics Inc (“Houston Bionics”) ile Şirket varlığımız olan Hiboost Girişim Teknoloji Geliştirme ve Yönetim Anonim Şirketi (“Hiboost”) arasında 07.05.2021 tarihinde imzalanan “SAFE: Simple Agreement for Future Equity” sözleşmesi çerçevesinde Hiboost tarafından Houston Bionics’e 90.000 ABD Doları tutarında yatırım yapılmıştır. İşbu Sözleşmenin Şirketimiz tarafından 748.080 TL bedel ile, sözleşme devri yoluyla satın alınmasına karar verilmiş olup, iş bu satın alma işlemine ilişkin Devir Protokolü 03.11.2021 tarihinde Houston Bionic’in muvafakatiyle imzalanmıştır. Sözleşme devir bedeli 11.11.2021 tarihinde ödenmiş olup satın alma süreci tamamlanmıştır.

Pay sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunarız.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

 

FineDine (Bambulabs Inc)

Finansal Duran Varlık Edinimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi : –
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır
Bildirim İçeriği
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 17.05.2022
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı : Bambulabs, Inc.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu : Dijital sipariş ve ödeme çözümleri
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi : 8.185.262,00
Edinim Yöntemi : Diğer
İşlemin Tamamlandığı Tarih : 18.05.2022
Edinme Koşulları : Peşin (cash)
Vadeli ise Koşulları : –
Edinilen Payların Nominal Tutarı : 54.841 USD
Beher Payın Alış Fiyatı : 1.82 USD
Toplam Tutar : 100.000 USD
Edinilen Payların Finansal Duran

Varlığın Sermayesine Oranı (%)

 

: %0,67

Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların

Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)

 

: –

Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa

Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı

 

: –

Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı : –
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine

Göre İlişkili Taraf mıdır?

 

: Hayır

 

Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği : Yatırımcı
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi : 16.05.2022
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi : Pazarlık
Değerleme Raporu Düzenlendi mi? : Düzenlenmedi
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni : Yatırım bedeli pazarlık usulü ile belirlenmiştir.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası : –
Değerleme Raporunu Hazırlayan : –
Değerleme Kuruluşunun Unvanı : –
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun

Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi

 

: –

 

Açıklamalar
Şirketimizin 17.05.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile;

Faaliyet konusu; dijital sipariş ve ödeme çözümleri olan Bambulabs, Inc ile (“FineDine”) imzalanan SAFE Sözleşmesi kapsamında i-SPK.48.6 (01.03.2018 tarih ve 9/316 s.k) sayılı ilke kararı uyarınca yatırım yapılmıştır. Satın alma tutarı 17.05.2022 tarihinde ödenmiş olup satın alma süreci tamamlanmıştır.

Pay sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunarız.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Delivers AI

Finansal Duran Varlık Edinimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi : –
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır
Bildirim İçeriği
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 14.01.2022
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı : Delivers Aİ Robotik Otonom Sürüş Bilgi       Teknolojileri Anonim Şirketi
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu : Elektrikli otonom robotlar ve araçlara ilişkin üretim, yazılım, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmak
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi : 200.000 TL
Edinim Yöntemi : Diğer
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih : 14.01.2022
Edinme Koşulları : Peşin
Vadeli ise Koşulları : –
Edinilen Payların Nominal Tutarı : –
Beher Payın Alış Fiyatı : –
Toplam Tutar : 85.000 EUR
Edinilen Payların Finansal Duran

Varlığın Sermayesine Oranı (%)

 

: %1.031

Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların

Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)

 

: %1.031

Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa

Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı

 

: –

Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı : –
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine

Göre İlişkili Taraf mıdır?

 

: Hayır

Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği : Yatırımcı
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi : 14.01.2022
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi : Pazarlık Usulü
Değerleme Raporu Düzenlendi mi? : Düzenlenmedi
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni : Yatırım bedeli pazarlık usulü ile belirlenmiştir.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası : –
Değerleme Raporunu Hazırlayan : –
Değerleme Kuruluşunun Unvanı : –
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun

Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi

 

: –

 

Açıklamalar
Şirketimizin 14.01.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile;

Faaliyet konusu; elektrikli otonom robotlar ve araçlara ilişkin üretim, yazılım, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmak olan Delivers Aİ Robotik Otonom Sürüş Bilgi Teknolojileri AŞ’nin (“Delivers Aİ”) 219.855 TL olan sermayesinin %1.031’ine tekabül eden 2.267,00 TL nominal değerli 2267 adet B grubu paylarının toplam 85.000 EUR bedel ile satın alınmasına karar verilmiş, Delivers Aİ’in 14.01.2022 tarihinde gerçekleşen Olağanüstü Genel Kurul’unda iş bu satın alma işlemi onaylanmıştır. 14.01.2022 tarihli Delivers Aİ Olağanüstü Genel Kurul Toplantı kararlarının tescil edilmesi ile satın alma süreci tamamlanmıştır.

Pay sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunarız.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

C4F

Finansal Duran Varlık Edinimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi : –
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır
Bildirim İçeriği
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 21.12.2022
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı : Acsight İş Çözümleri Araştırma ve Danışmanlık Anonim Şirketi
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu : Müşteri Deneyimi, Çözümleri Yönetimi
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi : 57.437 TL
Edinim Yöntemi : Satın alma
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih : 21.12.2022
Edinme Koşulları : nakit (cash)
Vadeli ise Koşulları : –
Edinilen Payların Nominal Tutarı : 2.393,00 TL
Beher Payın Alış Fiyatı : 779,56 TL
Toplam Tutar : 1.865.490,00 TL
Edinilen Payların Finansal Duran

Varlığın Sermayesine Oranı (%)

 

: %4,17

Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların

Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)

 

: %4,17

Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa

Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı

 

: Hayır

Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı : –
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine

Göre İlişkili Taraf mıdır?

 

: Hayır

Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği :
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi : 21.12.2022
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi : Pazarlık Usulü
Değerleme Raporu Düzenlendi mi? : Hayır
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni : –
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası : –
Değerleme Raporunu Hazırlayan : –
Değerleme Kuruluşunun Unvanı : –
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun

Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi

 

: –

 

Açıklamalar
Şirketimizin 21.12.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile;

Faaliyet konusu; Müşteri Deneyimi, Çözümleri Yönetimi olan Acsight İş Çözümleri Araştırma ve Danışmanlık Anonim Şirketi’nin (“C4F“) 57.437,00 TL olan sermayesinin %4,17’sine tekabül eden 2.393,00 TL nominal değerli 2393 adet C grubu paylarının toplam 1.865.490 TL bedel (Bir Milyon Sekiz Yüz Altmış Bin Dört Yüz Doksan Türk Lirası) ile  satın alınmasına karar verilmiş, C4F’nin 21.12.2022 tarihinde gerçekleşen Olağanüstü Genel Kurulunda iş bu satın alma işlemi onaylanmıştır. Satın alma tutarı 21.12.2022 tarihinde ödenmiş olup, 21.12.2022 tarihli C4F Olağanüstü Genel Kurul kararlarının tescil edilmesi ile satın alma süreci tamamlanmıştır.

Pay sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunarız.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Botgate

Finansal Duran Varlık Edinimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi : –
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır
Bildirim İçeriği
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 07.03.2022
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı : Botgate AI Technology OÜ
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu : Geleneksel Pazarlama ve Yapay Zeka Destekli Satış Platformu Hiizmeti
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi : 2.577,33
Edinim Yöntemi : Diğer
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih : 07.03.2022
Edinme Koşulları : Peşin (cash)
Vadeli ise Koşulları : –
Edinilen Payların Nominal Tutarı : 0.1 EUR
Beher Payın Alış Fiyatı : 969,93 EUR
Toplam Tutar : 50.000 EUR
Edinilen Payların Finansal Duran

Varlığın Sermayesine Oranı (%)

 

: %2

Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların

Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)

 

: %4

Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa

Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı

 

: –

Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı : –
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine

Göre İlişkili Taraf mıdır?

 

: Evet

Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği : Yatırımcı
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi : 08.03.2022
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi : Pazarlık
Değerleme Raporu Düzenlendi mi? : Düzenlenmedi
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni : Yatırım bedeli pazarlık usulü ile belirlenmiştir.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası : –
Değerleme Raporunu Hazırlayan : –
Değerleme Kuruluşunun Unvanı : –
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun

Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi

 

: –

 

Açıklamalar
Şirketimizin 08.03.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile;

Faaliyet konusu; Geleneksel Pazarlama ve Yapay Zeka Destekli Satış Platformu Hizmeti olan Botgate AI Technology OÜ’nün (“Botgate”) imzalanan SAFE Sözleşmesi kapsamında i-SPK.48.6 (01.03.2018 tarih ve 9/316 s.k) sayılı ilke kararı uyarınca ek yatırım yapılmıştır. Satın alma tutarı 09.03.2022 tarihinde ödenmiş olup satın alma süreci tamamlanmıştır.

Pay sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunarız.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Finansal Duran Varlık Edinimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi : –
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır
Bildirim İçeriği
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 07.3.2022
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı : Botgate AI Technology OÜ
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu : Geleneksel Pazarlama ve Yapay Zeka Destekli Satış Platformu Hiizmeti
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi : 2.577,33
Edinim Yöntemi : Diğer
İşlemin Tamamlandığı Tarih : 07.03.2022
Edinme Koşulları : Peşin (cash)
Vadeli ise Koşulları : –
Edinilen Payların Nominal Tutarı : 0.1 EUR
Beher Payın Alış Fiyatı : 969,93 EUR
Toplam Tutar : 50.000 EUR
Edinilen Payların Finansal Duran

Varlığın Sermayesine Oranı (%)

 

: %2

Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların

Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)

 

: %4

Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa

Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı

 

: –

Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı : –
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine

Göre İlişkili Taraf mıdır?

 

: Evet

Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği : Yatırımcı
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi : 08.03.2022
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi : Pazarlık
Değerleme Raporu Düzenlendi mi? : Düzenlenmedi
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni : Yatırım bedeli pazarlık usulü ile belirlenmiştir.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası : –
Değerleme Raporunu Hazırlayan : –
Değerleme Kuruluşunun Unvanı : –
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun

Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi

 

: –

 

Açıklamalar
Şirketimizin 08.03.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile;

Faaliyet konusu; Geleneksel Pazarlama ve Yapay Zeka Destekli Satış Platformu Hizmeti olan Botgate AI Technology OÜ’nün (“Botgate”) imzalanan SAFE Sözleşmesi kapsamında i-SPK.48.6 (01.03.2018 tarih ve 9/316 s.k) sayılı ilke kararı uyarınca ek yatırım yapılmıştır. Satın alma tutarı 09.03.2022 tarihinde ödenmiş olup satın alma süreci tamamlanmıştır.

Pay sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunarız.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Botgate Ek Yatırım

Finansal Duran Varlık Edinimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi : –
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır
Bildirim İçeriği
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 07.03.2022
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı : Botgate AI Technology OÜ
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu : Geleneksel Pazarlama ve Yapay Zeka Destekli Satış Platformu Hizmeti
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi : 2.577,33
Edinim Yöntemi : Diğer
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih : 07.03.2022
Edinme Koşulları : Peşin (cash)
Vadeli ise Koşulları : –
Edinilen Payların Nominal Tutarı : 0.1 EUR
Beher Payın Alış Fiyatı : 969,93 EUR
Toplam Tutar : 50.000 EUR
Edinilen Payların Finansal Duran

Varlığın Sermayesine Oranı (%)

 

: %2

Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların

Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)

 

: %4

Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa

Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı

 

: –

Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı : –
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine

Göre İlişkili Taraf mıdır?

 

: Evet

Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği : Yatırımcı
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi : 08.03.2022
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi : Pazarlık
Değerleme Raporu Düzenlendi mi? : Düzenlenmedi
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni : Yatırım bedeli pazarlık usulü ile belirlenmiştir.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası : –
Değerleme Raporunu Hazırlayan : –
Değerleme Kuruluşunun Unvanı : –
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun

Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi

 

: –

 

Açıklamalar
Şirketimizin 08.03.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile;

Faaliyet konusu; Geleneksel Pazarlama ve Yapay Zeka Destekli Satış Platformu Hizmeti olan Botgate AI Technology OÜ’nün (“Botgate”) imzalanan SAFE Sözleşmesi kapsamında i-SPK.48.6 (01.03.2018 tarih ve 9/316 s.k) sayılı ilke kararı uyarınca ek yatırım yapılmıştır. Satın alma tutarı 09.03.2022 tarihinde ödenmiş olup satın alma süreci tamamlanmıştır.

Pay sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunarız.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Finansal Duran Varlık Edinimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi : –
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır
Bildirim İçeriği
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 07.3.2022
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı : Botgate AI Technology OÜ
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu : Geleneksel Pazarlama ve Yapay Zeka Destekli Satış Platformu Hiizmeti
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi : 2.577,33
Edinim Yöntemi : Diğer
İşlemin Tamamlandığı Tarih : 07.03.2022
Edinme Koşulları : Peşin (cash)
Vadeli ise Koşulları : –
Edinilen Payların Nominal Tutarı : 0.1 EUR
Beher Payın Alış Fiyatı : 969,93 EUR
Toplam Tutar : 50.000 EUR
Edinilen Payların Finansal Duran

Varlığın Sermayesine Oranı (%)

 

: %2

Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların

Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)

 

: %4

Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa

Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı

 

: –

Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı : –
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine

Göre İlişkili Taraf mıdır?

 

: Evet

Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği : Yatırımcı
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi : 08.03.2022
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi : Pazarlık
Değerleme Raporu Düzenlendi mi? : Düzenlenmedi
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni : Yatırım bedeli pazarlık usulü ile belirlenmiştir.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası : –
Değerleme Raporunu Hazırlayan : –
Değerleme Kuruluşunun Unvanı : –
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun

Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi

 

: –

 

Açıklamalar
Şirketimizin 08.03.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile;

Faaliyet konusu; Geleneksel Pazarlama ve Yapay Zeka Destekli Satış Platformu Hizmeti olan Botgate AI Technology OÜ’nün (“Botgate”) imzalanan SAFE Sözleşmesi kapsamında i-SPK.48.6 (01.03.2018 tarih ve 9/316 s.k) sayılı ilke kararı uyarınca ek yatırım yapılmıştır. Satın alma tutarı 09.03.2022 tarihinde ödenmiş olup satın alma süreci tamamlanmıştır.

Pay sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunarız.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Mükellef

Finansal Duran Varlık Edinimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi : –
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır
Bildirim İçeriği
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 19.04.2022
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı : Mükellef Teknoloji Anonim Şirketi
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu : Dijital muhasebe yönetimi
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi : 1.578.955 TL
Edinim Yöntemi : Satın alma
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih : 11.06.2022
Edinme Koşulları : nakit (cash)
Vadeli ise Koşulları : –
Edinilen Payların Nominal Tutarı : 7.896 TL
Beher Payın Alış Fiyatı : 185,50 TL
Toplam Tutar : 1.464.750 TL
Edinilen Payların Finansal Duran

Varlığın Sermayesine Oranı (%)

 

: %0,5

Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların

Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)

 

: %0,5

Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa

Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı

 

: Hayır

Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı : –
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine

Göre İlişkili Taraf mıdır?

 

: Hayır

Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği :
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi : 19.04.2022
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi : Pazarlık Usulü
Değerleme Raporu Düzenlendi mi? : Hayır
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni : –
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası : –
Değerleme Raporunu Hazırlayan : –
Değerleme Kuruluşunun Unvanı : –
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun

Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi

 

: –

 

Açıklamalar
Şirketimizin 19.04.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile;

Faaliyet konusu; dijital muhasebe yönetimi olan Mükellef Teknoloji Anonim Şirketi A.Ş.’nin (“Mükellef“) 1.578.955 TL olan sermayesinin %0,5’ine tekabül eden 7.896,00 TL nominal değerli 7.896 adet C grubu paylarının toplam 1.464.750 TL bedel ile (100.000 USD) satın alınmasına karar verilmiş, Mükellef’in 28.04.2022 tarihinde gerçekleşen Olağanüstü Genel Kurul’unda iş bu satın alma işlemi onaylanmıştır. Satın alma tutarı 19.04.2022 tarihinde ödenmiş olup, 28.04.2022 tarihli Mükellef Olağanüstü Genel Kurul kararlarının tescil edilmesi ile satın alma süreci tamamlanmıştır.

Pay sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunarız.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

MizanPlus

Finansal Duran Varlık Edinimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi : –
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır
Bildirim İçeriği
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 02.03.2023
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı : Mizanplus Gıda Ticaret Anonim Şirketi

 

Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu : Çok markalı bulut mutfak (cloudkitchen) hizmetleri
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi : 142.067,00 TL
Edinim Yöntemi : Satın alma
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih : 15.03.2023
Edinme Koşulları : nakit (cash)
Vadeli ise Koşulları : –
Edinilen Payların Nominal Tutarı : 2.841,00 TL
Beher Payın Alış Fiyatı : 668,26 TL
Toplam Tutar : 1.898.550,00 TL
Edinilen Payların Finansal Duran

Varlığın Sermayesine Oranı (%)

 

: %2

Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların

Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)

 

: %2

Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa

Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı

 

: Hayır

Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı : –
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine

Göre İlişkili Taraf mıdır?

 

: Hayır

Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği :
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi : 02.03.2023
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi : Pazarlık Usulü
Değerleme Raporu Düzenlendi mi? : Hayır
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni : –
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası : –
Değerleme Raporunu Hazırlayan : –
Değerleme Kuruluşunun Unvanı : –
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun

Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi

 

: –

 

Açıklamalar

 

Şirketimizin 02.03.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile;

Faaliyet konusu; Çok Markalı Bulut Mutfak (cloudkitchen) Hizmetleri olan Mizanplus Gıda Ticaret Anonim Şirketi ‘nin (“MizanPlus“) 142.067,00 TL olan sermayesinin %2’sine tekabül eden 2.841,00 TL nominal değerli 2.841 adet B grubu paylarının toplam 1.898.550 TL bedel (Bir Milyon Sekiz Yüz Doksan Sekiz Bin Beş Yüz Elli Türk Lirası) ile  satın alınmasına karar verilmiş, MizanPlus’ın 16.03.2023 tarihinde gerçekleşen Olağanüstü Genel Kurulunda iş bu satın alma işlemi onaylanmıştır. Satın alma tutarı 15.03.2023 tarihinde ödenmiş olup, 02.03.2023 tarihli MizanPlus Olağanüstü Genel Kurul kararlarının tescil edilmesi ile satın alma süreci tamamlanacaktır.

Pay sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunarız.

 

 

 

 

 

 

 

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

 

Karma

Finansal Duran Varlık Edinimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi : –
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 17.10.2023
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı : Karma Sosyal Bilişim Ve Teknoloji Anonim Şirketi
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu : Online astroloji ve arkadaşlık uygulaması
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi : 60.625
Edinim Yöntemi : Satın Alma
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih : 30.11.2023
Edinme Koşulları : Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları : –
Edinilen Payların Nominal Tutarı : 10.625,00
Beher Payın Alış Fiyatı : 75,61 TL
Toplam Tutar : 803.381,27 TL
Edinilen Payların Finansal Duran

Varlığın Sermayesine Oranı (%)

 

: %17,53

Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların

Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)

 

: –

Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa

Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı

 

: –

Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı : –
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine

Göre İlişkili Taraf mıdır?

 

: Hayır

Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği : Yatırımcı
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi : 17.10.2023
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi : Pazarlık Usulü
Değerleme Raporu Düzenlendi mi? : Düzenlenmedi
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni : Yatırım bedeli pazarlık usulü ile belirlenmiştir.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası : –
Değerleme Raporunu Hazırlayan : –
Değerleme Kuruluşunun Unvanı : –
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun

Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi

 

: –

 

Açıklamalar

 

Şirketimizin 17.10.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile;

Faaliyet konusu, Online astroloji ve arkadaşlık uygulaması geliştirmek olan Karma Sosyal Bilişim Ve Teknoloji Anonim Şirketi’nin (“Karma“) 60.625,00 TL olan sermayesinin %17,53’üne tekabül eden 10.625,00 TL nominal değerli 10.625 adet B grubu paylarının toplam 803.381,27 TL (Sekiz Yüz Üç Bin Üç Yüz Seksen Bir Türk Lirası Yirmi Yedi Kuruş) bedel ile  satın alınmasına karar verilmiş, Karma’nın 23.11.2023 tarihinde gerçekleşen Olağanüstü Genel Kurulunda iş bu satın alma işlemi onaylanmıştır. Satın alma tutarı 17.10.2023 tarihinde ödenmiş olup, 23.11.2023 tarihli Karma Olağanüstü Genel Kurul kararlarının tescil edilmesi ile satın alma süreci tamamlanacaktır.

Pay sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunarız.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Varsapp

Finansal Duran Varlık Edinimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi : –
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır
Bildirim İçeriği
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 01.08.2023
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı : Varsapp Teknoloji A.Ş.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu : Ürün Kiralama Hizmetleri
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi : 56.000 TL
Edinim Yöntemi : Satın alma
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih : 01.08.2023
Edinme Koşulları : nakit (cash)
Vadeli ise Koşulları : –
Edinilen Payların Nominal Tutarı : 2.800,00 TL
Beher Payın Alış Fiyatı : 928,57 TL
Toplam Tutar : 2.600.000 TL
Edinilen Payların Finansal Duran

Varlığın Sermayesine Oranı (%)

 

: %5

Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların

Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)

 

: %5

Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa

Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı

 

: Hayır

Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı : –
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine

Göre İlişkili Taraf mıdır?

 

: Hayır

Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği :
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi : 24.07.2022
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi : Pazarlık Usulü
Değerleme Raporu Düzenlendi mi? : Hayır
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni : –
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası : –
Değerleme Raporunu Hazırlayan : –
Değerleme Kuruluşunun Unvanı : –
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun

Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi

 

: –

 

Açıklamalar

 

Şirketimizin 01.08.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile;

Faaliyet konusu; Ürün Kiralama Hizmetleri olan Varsapp Teknoloji Anonim Şirketi A.Ş.’nin (“Varsapp“) 56.000,00 TL olan sermayesinin %5’ine tekabül eden 2.800,00 TL nominal değerli 2.800 adet B grubu paylarının toplam 2.606.000 TL bedel ile (100.000 USD) satın alınmasına karar verilmiş, Varsapp’in 01.08.2023 tarihinde gerçekleşen Olağanüstü Genel Kurul’unda iş bu satın alma işlemi onaylanmıştır. Satın alma tutarı 01.08.2023 tarihinde ödenmiş olup, 01.08.2023 tarihli Varsapp Olağanüstü Genel Kurul kararlarının tescil edilmesi ile satın alma süreci tamamlanmıştır.

Pay sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunarız.

 

 

 

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Kidokit

Finansal Duran Varlık Edinimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi : –
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır
Bildirim İçeriği
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 26.05.2023
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı : Kidokit Çocuk Gelişimi Anonm Şirketi
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu : Çocuk Gelişimi Danışmanlık Hizmetleri
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi : 1.120.000 TL
Edinim Yöntemi : Borç ve Sermaye Finansmanı Karması
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih :
Edinme Koşulları : nakit (cash)
Vadeli ise Koşulları : –
Edinilen Payların Nominal Tutarı : 0,01 TL
Beher Payın Alış Fiyatı :  100 TL
Toplam Tutar : 992.000,00 TL
Edinim Sonrasında Sahip Olunacak Payların

Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)

 

: %1.92

Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa

Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı

 

: Hayır

Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı : –
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine

Göre İlişkili Taraf mıdır?

 

: Hayır

Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği :
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi : 26.05.2023
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi : Pazarlık Usulü
Değerleme Raporu Düzenlendi mi? : Hayır
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni : –
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası : –
Değerleme Raporunu Hazırlayan : –
Değerleme Kuruluşunun Unvanı : –
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun

Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi

 

: –

 

Açıklamalar

 

Şirketimizin 26.05.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile;

Faaliyet konusu; Çocuk Gelişimi Danışmanlık Hizmetleri olan Kidokit Çocuk Gelişimi Anonim Şirketi’ne (“Kidokit“) 50.000 USD karşılığı 992.000 TL borç ve sermaye finansmanı karması yatırım yapılarak, sermaye avansı transferi 26.05.2023 tarihinde tamamlanmıştır. Kidokit’in bir sonraki sermaye artırımı sonrasında pay sahipliği oranımızın toplam %1.92’ye ulaşması beklenmektedir. Oranlarda yaşanacak değişimler ayrıca bildirilecektir.

pay sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunarız.

 

 

 

 

 

 

 

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.