KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ VE ÇEREZ POLİTİKASI

 

İşbu Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni ve Çerez Politikası’nın (“Aydınlatma Metni”) amacı, HIVC GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ (“Hivc”) tarafından yönetilmekte olan https://hivc.io/ alan adlı internet sitesinin (“İnternet Sitesi”) kullanımı sırasında elde edilen ve/veya üçüncü kişilerden alınan kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanunu’nun (“KVKK”) 10. maddesi ile getirilen aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesidir.

 

Hivc, işbu Aydınlatma Metni hükümlerini dilediği zaman İnternet Sitesi üzerinden yayımlamak suretiyle güncelleyebilir ve değiştirebilir. Güncelleme ve değişiklikler İnternet Sitesinde yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır.

Lütfen https://hivc.io/ alan adlı internet sitemizi kullanmadan ve/veya kişisel bilgilerinizi sunmadan önce bu Aydınlatma Metni’ni okuyunuz. Bu Aydınlatma Metni’ni onaylamanız veya onaylamadan İnternet Sitemizi kullanmaya devam etmeniz halinde, aşağıda belirtilen sınırlar dahilinde, kişisel ve/veya kişisel olmayan verilerinizin işleneceğini, kaydedileceğini, yasal süreler veya Helo’nun ilan ettiği/edeceği süre boyunca saklanacağını ve muhafaza edileceğini, analiz edileceğini, sınıflandırılacağını, güncelleneceğini, aktarılacağını ve Helo hizmetlerinin sunulabilmesi amacıyla, üçüncü kişi iş ortakları ve/veya danışmanlarına aktarılacağını biliniz.

 

 1. VERİ SORUMLUSU

Değerli kullanıcılarımız, KURUÇEŞME MAH. ARNAVUTKÖY KURUÇEŞME CAD. NO:41 BEŞİKTAŞ İSTANBUL, adresinde mukim 1267364 sicil numaralı, HIVC GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ olarak “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, KVKK kapsamında sizleri, kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin uygulamalarımız hakkında aydınlatmak ve bilgilendirmek isteriz.

 

İnternet Sitemiz üzerinden Hivc tarafından düzenlenen programlara başvurularınız esnasında doldurduğunuz formlar aracılığıyla ve/veya İnternet Sitesi’ni kullanmanız vasıtasıyla elde edilen kişisel verileriniz, KVKK 5. ve 6. maddesinde yer alan işleme amaçlarına uygun olarak Helo tarafından işlenmektedir.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI

 

“Kişisel Veri” sizi tanımlayan ya da sizi tanımlamak için kullanılabilecek her türlü bilgilerdir. Şirket ile İnternet Sitesi üzerinden paylaştığınız bilgiler kişisel veri kapsamına girebilir. İnternet Sitemiz’e gönderdiğiniz veya İnternet Sitemiz vasıtasıyla topladığımız ve/veya erişilebilir formda sakladığımız ve kişisel veri kapsamına giren bilgiler bu Aydınlatma Metni’ne tabidir. İnternet Sitemiz vasıtasıyla elde edilen ad soyad, e-posta adresi, doğum tarihi, telefon numarası gibi kişisel verileriniz ve programlarımıza başvuru sırasında sunduğunuz gerekli girişim bilgileri, iş modeli, logo ve işlem güvenliği benzeri veriler bu kapsamda sayılabilir.

 

İnternet Sitesi’ni kullandığınızda sizden aşağıdaki yöntemlerle aşağıda belirtilmiş olan bilgileri toplarız:

 

Kayıt Bilgileri ya da Formlarda Doldurulması İstenen Bilgiler: [ ]

 

Değerlendirilmesini veya İncelenmesini İstediğiniz Hizmet Verileri: İnternet Sitesi’ndeki genel hizmet yöneliminizi gösterir bilgiler ile isteyerek paylaştığınız diğer veriler, değerlendirilmek üzere altyapımıza kaydedilir ve daha sonraki aşamalarda sizlere daha iyi hizmet sunmak üzere kullanılabilir.

 

Websitesi Trafik Verileri: İnternet Sitesi’ne ziyaretçi olarak girdikten sonra hakkınızda kullanım ve trafik verileri toplanır. İnternet Sitesi’nde hangi bölümleri ziyaret ettiğiniz, neleri tıkladığınız, bu eylemleri ne zaman gerçekleştirdiğiniz, hangi site aracılığıyla yönlendirildiğiniz, İnternet Sitesi’ne erişmek için kullandığınız arama sözcükleri gibi veriler buna dâhil olabilir. Ayrıca, ağ sunucularımız da günlük dosyaları tutar; bu dosyalar bir aygıtın onlara her erişiminde veri kaydeder.

 

Aygıt/cihaz Verileri: Hizmetlerimize erişmek için kullandığınız tablet veya telefon gibi bir mobil cihaz kullandığınızda, cihazındaki IP adresiniz, işletim sistemi sürümünüz, cihaz türünüz, sistem ve performans bilgileriniz ve tarayıcı türünüz gibi veriler toplanır. Şirket ayrıca cihazınızdaki “cihaz tanımlayıcılara” erişebilir, bunları toplayabilir, izleyebilir, cihazınızda depolayabilir ve/veya uzaktan bir veya daha fazla “cihaz tanımlayıcı” depolayabilir. Cihaz tanımlayıcılar, mobil cihazınızda depolanan veya mobil cihazınızla ilişkilendirilen ve mobil cihazınızı benzersiz bir şekilde tanımlayan küçük veri dosyaları veya benzer veri yapılarıdır. Cihaz tanımlayıcı; cihazın donanımına, işletim sistemine veya diğer yazılımlara bağlı olarak depolanan veriler veya Hivc’nin cihaza gönderdiği veriler olabilir. Bir cihaz tanımlayıcı, bize veya üçüncü şirketin hizmetini nasıl kullandığınız hakkında bilgiler verebilir ve bizim veya başkalarının raporlar, kişiselleştirilmiş içerikler ve reklamlar sunmasına yardımcı olabilir. Cihaz tanımlayıcıların kullanılabilirliğinin bozulması veya engellenmesi halinde, sunduğumuz hizmetlerdeki bazı özellikler düzgün çalışmayabilir.

 

Konum Bilgileri: Hivc İnternet Sitesi’ne erişim sağladığınız konuma ilişkin veri toplayabilir.

 

Kişisel verileriniz:

 • hivc.io ve hiboost.io tarafından düzenlenen gelişim programına katılımınızı sağlamak,
 • Program kapsamında iletişim faaliyetlerini yürütmek,
 • Mentorluk desteğinden yararlanmanızı sağlamak,
 • Gerekli durumlarda yatırım öncesi ve sonrası süreçlerine destek vermek,
 • Topluluk faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Duyuru ve güncel bilgilerden haberdar etmek,
 • Program kapsamında düzenlenen canlı yayın, organizasyon ve etkinliklere katılımınızı sağlamak,

amacıyla işlenir.

 

 1. SÜREÇLERE GÖRE İŞLENEN VERİLERİNİZ, İŞLENME AMAÇLARI VE HUKUKİ SEBEPLER

İşlenen Kişisel Verileriniz, İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Kişisel Veriler İşlenme Amaçları Hukuki Sebepler
Kayıt Bilgileri ya da Formlarda Doldurulması İstenen Bilgiler Hizmetlerin Sağlanmasındaki Süreçlerinin Planlanması ve İcrası, Faaliyetlerin Planlanması ve/veya İcrası, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşmenin İfası ve Diğer Süreçlerin Takibi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep ve/veya Şikayetlerin takibi. Meşru menfaatlerimiz sebebiyle,Hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmek için zorunlu olan durumlar,

Helo’nun akdedilen/akdedilecek sözleşmeyi ifa edebilmesi,

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlenmesi zorunlu olan durumlar.

Değerlendirilmesini veya İncelenmesini İstediğiniz Hizmet Verileri İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Talep / Şikayetlerin Takibi Meşru menfaatlerimiz sebebiyle.
Web Sitesi Trafik Bilgileri (Bağlantı Zamanı, Ziyaret Edilen Sayfa, IP Adresi gibi) Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi, Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi ile Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi Sebebiyle,Meşru menfaatlerimiz sebebiyle,

Sizlerden aldığımız açık rızanız.

Aygıt/cihaz Verileri Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi ve Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi Meşru menfaatlerimiz sebebiyle,Sizlerden aldığımız açık rızanız.
Konum Bilgileri Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi ve Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi Meşru menfaatlerimiz sebebiyle,Sizlerden aldığımız açık rızanız.
Çerez Bilgileri Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi ve Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi Meşru menfaatlerimiz sebebiyle,Sizlerden aldığımız açık rızanız.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN AKTARIM ve AMACI

 

Hivc kişisel verilerinizi; yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile adli makamlara karşı olan bilgi, belge verme ve ilgili sair yükümlülüklerimizi yerine getirmek veya dava ve cevap hakları gibi yasal haklarımızı kullanabilmek amacıyla bizden istenen bilgileri anılan iş bu kurum, kuruluş ve makamlarla veyahut program sürecinin yürütülmesi amacıyla iş ortaklarımız ile paylaşma hakkını saklı tutmaktadır.

Kişisel verileriniz KVKK Madde 28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda kişisel verileriniz kanunda açıkça belirtilen durumlarda, yine talep edilmesi halinde kanunda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.

Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında; Hivc, zaman zaman, üçüncü şahıslara ait internet sitelerine ilişkin bilgi ve linkleri dahil edebilir, üçüncü parti çerez sağlayıcılara, çerezler vasıtası ile işlenen web sitesindeki hareketleriniz, seçimleriniz ve tercihlerinize ilişkin bazı bilgiler aktarılabilir. Hivc tarafından dahil edilen bu linklere tıklayarak diğer internet sitelerine girdiğinizde, söz konusu sitelerinin ya da bu sitelerin uygulamaları kontrolümüz altında olmadığı gibi, bu Aydınlatma Metni erişebildiğiniz bu diğer siteler bakımından geçerli değildir. Bu tip durumlarda yönlendirildiğiniz üçüncü kişi platformların aydınlatma metnini incelemenizi öneririz.

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ

 

İşbu Aydınlatma Metni kapsamında ilgili kişiler, KVKK’nın “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” başlıklı 11. maddesi uyarınca;

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. KVKK 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. Yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

 

Taleplerinizi kimliğinizi tespit edici belgeler birlikte Veri Sorumlusu Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ kapsamında KURUÇEŞME MAH. ARNAVUTKÖY KURUÇEŞME CAD. NO:41 BEŞİKTAŞ İSTANBUL adresine bizzat elden iletebilir veya noter ve KVKK’da düzenlenen diğer yöntemler ile tarafımıza gönderebilirsiniz. Dilerseniz [email protected] e-posta adresimiz aracılığıyla yazılı olarak iletebilirsiniz. Taleplerinize en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak dönüş yapılacaktır.

 

 1. VERİ GÜVENLİĞİ

 

Hivc, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm makul teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla ve muhtemel risklere karşı uygun bir düzeyde korumaktadır.

 1. VERİLERİN İMHASI

 

Hivc tarafından tabi olduğumuz mevzuat hükümlerine uygun olarak elde edilen kişisel verilerinizin saklama ve imha sürelerinin tespitinde aşağıdaki ölçütlerden yararlanırız:

 

İlgili mevzuatta söz konusu kişisel verinin saklanmasına ilişkin olarak bir süre öngörülmüş ise bu süreye uyarız. Bir süre öngörülmemiş olması halinde kişisel verilerinizi en fazla 10 (on) yıl süreyle saklarız. Anılan sürenin sona ermesiyle, bu verileri saklamamızda herhangi bir meşru menfaatimiz yoksa, verileri ilgili mevzuata uygun şekilde imha ederiz ya da anonim hale getiririz.

Hivc tarafından tabi olduğumuz mevzuata uygun olarak elde edilen kişisel veriler bu mevzuatta sayılan kişisel veri işleme amaçlarının ortadan kalkması halinde Hivc tarafından re’sen veya veri sahibinin başvurusu üzerine yine ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak imha edilecektir.

 

ÇEREZLER

 

 1. Çerez (“Cookie”) Nedir?

Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla bilgisayarınıza (ya da akıllı telefon veya tablet gibi diğer cihazlarınıza) kaydedilen ve genelde harf ve rakamlardan oluşan çok küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, ziyaretçilere ilişkin isim, cinsiyet veya adres gibi kişisel verileri içermezler. Çerezler, ziyaret ettiğiniz web sitesini yöneten sunucular tarafından oluşturulurlar. Böylelikle ziyaretçi aynı siteyi ziyaret ettiğinde sunucu bunu anlayabilir. Çerezler, web sitesi sahiplerine aynı ziyaretçinin siteyi yeniden ziyaret ettiğini gösteren kimlik kartlarına benzetilebilir.

 1. Çerezler Vasıtası ile Toplanan Kişisel Verilerinize İlişkin Bilgilendirme

 

İnternet Sitesi’nin kullanımını kolaylaştırmak amacıyla “cookie”ler kullanmaktadır. “Cookie”ler, web sayfalarının devamlı kullanıcıları tanımasına ve kullanıcıların siteye girişlerini kolaylaştırmasına imkan sağlamak ve sitelerin içeriklerini iyileştirmek ve geliştirmek amacıyla kişisel verilerinizi toplamaktadır.

 

Kullanmakta olduğunuz internet tarayıcınızda gerekli ayarlamaları yaparak daha önceden yüklenmiş “cookie”leri silebileceğiniz gibi ileride yüklenecek “cookie”leri de engelleyebilir ya da yüklenmeleri esnasında tarayıcınızın sizi uyarmasını sağlayabilirsiniz. Ancak, söz konusu cookie’lerin sitemizin düzgün çalışması ve belli fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli olabileceğini vurgulamak isteriz.

 

İnternet Sitesi’nde yer alan çerez kullanım uyarısının kabul edilmesi ya da web sitesi kullanımına devam edilmesi/uyarının kapatılması halinde çerezlere onay verildiği kabul edilir.

 

 1. Çerezler Nasıl Yönetilir?

Çerezler, sahipleri, kullanım ömürleri ve kullanım amaçları bakımından sınıflandırılabilir.

Sahibine göre, site çerezleri ve üçüncü taraf çerezler kullanılmaktadır. Site çerezleri, Helo tarafından yönetilirken, üçüncü taraf çerezlerini farklı firmalar yönetmektedir.

Kullanım ömrüne göre, oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanılmaktadır. Oturum çerezleri ziyaretçinin web sitesini terk etmesiyle birlikte silinirken, kalıcı çerezler değişen sürelerle ziyaretçilerin cihazlarında kalmaktadır.

Çerezlere ilişkin tercihlerin, ziyaretçinin Helo’ya erişim sağladığı her bir cihaz özelinde ayrı ayrı yapılması gerekebilir.

 • Google Analytics tarafından yönetilen Çerezleri kapatmak için tıklayınız.
 • Google tarafından sağlanan kişiselleştirilmiş reklam deneyimini yönetmek için tıklayınız.
 • Birçok firmanın reklam faaliyetleri için kullandığı çerezler bakımından tercihler Your Online Choices üzerinden yönetilebilir.
 • Mobil cihazlar üzerinden Çerezleri yönetmek için mobil cihaza ait ayarlar menüsü kullanılabilir.